เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง โดยนายพิชิต ชูเสน รักษาการณ์แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง และเจ้าหน้าพัสดุศูนย์ฯ โดยนางธัญวลัย โชติกวี ร่วมประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 15.00 น. โดยผ่าน Google meet

ภาพกิจกรรม

ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ