เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ และคณะ แวะมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง โดยมีนายวัชระ ศีริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง และทีมงานให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้แนะนำการทำงาน พร้อมให้กำลังใจกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ภาพกิจกรรม

Director visit 1

Director visit 2

Director visit 3

Director visit 4

Director visit 5

Director visit 6

Director visit 7

Director visit 8