เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ทำการพ่นยากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล จากข่าวการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อ โคนม และกระบือที่เกิดการระบาดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยนายวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ได้สั่งการให้งานจัดการฟาร์มโคนม ทำการพ่นยากำจัดแมลงพาหะ ที่อาจจะเป็นต้นเหตุการระบาดของโรค ลัมปี สกิล

โรคลัมปี สกิน สามารถติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นการตัดวงจรพาหะ และระวังป้องกันจึงได้ทำการพ่นยากำจัดแมลงพาหะดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นย่ากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล