เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายพิชิต ชูเสน รักษาการณ์แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พร้อมด้วยนายอำนาจ ศรีสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล และนายบุญเลิศ แสงใส ช่างเครื่องยนต์ จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ออกติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ เลขที่ 333 หมู่ 6 บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในครั้งนี้เป็นออกติดตามความก้าวหน้าที่ ฤาชาฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่งวง

ข้อมูลฟาร์ม

ฤาชาฟาร์ม ทะเบียนเครือข่ายเลขที่ สบ.7-1-01/60 ที่อยู่ฟาร์ม บริษัท ฤาชาฟาร์ม ฟรีแลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 333 หมู่ 6 บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทร 0890018765 ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ฤาชาฟาร์ม เลี้ยงไก่งวง พันธุ์อเมริกันบรอนซ์,เบลท์สวิลล์มอลไวท์ ฟาร์มมีตู้ฟักไข่เป็นของตัวเอง สามารถผลิตลูกได้ 8,000 ตัว/เดือน (รวบรวมไข่จากฟาร์มเครือข่ายมาฟักด้วย)

ข้อมูลสัตว์

ฤาชาฟาร์ม มีพ่อพันธุ์ไก่งวง 200 ตัว มีแม่พันธุ์ 600 ตัว ขนาดอื่นๆ 1,800 ตัว ลูก 500-700 ตัว/เดือน สามเดือนที่ผ่านมามีลูกเกิดประมาณ 1,800 ตัว มีสมาชิกเครือข่าย 10 ราย

ข้อมูลการจำหน่ายสัตว์

ฤาชาฟาร์ม จำหน่ายลูกไก่อายุไม่เกิน 7 วัน ในราคา 35 บาท จำกัดการซื้อที่ 10 ตัว/ราย พ่อพันธุ์ ฤาชาฟาร์มจำหน่าย กก.ละ 100 บาท (ไก่นน.ประมาณ 3-4 กก.) แม่พันธุ์จำหน่ายในราคาเดียวกันกับพ่อพันธุ์ ฟาร์มซื้อไก่มีชีวิตเข้า กก.ละ 130 บาท ขายไก่ชำแหละแล้ว ไม่รวมหัว,ขา,เครื่องใน,หังคอ ในราคา กก.ละ 300 บาท

ภาพกิจกรรมการติดตามเยี่ยมชมฟาร์ม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี