ประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 

จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง โดยกำหนดการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 17 กันยายน 2564 รายละเอียดตาม

ประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

ประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

ประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

ประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF